yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   Kitap

Öz Geçmişim: Mad1 Özgür İnsan ve Tabu: Hovardalığın Kitabı Üzerine..

M. Mehmet ÜNVER

Küçükken aileden kaynaklı nedenlerden dolayı din, tasavvuf ve hat sanatıyla yoğun ilgilendim. 1993 den beridir, Almanya’nın Reutlingen şehrinde ikamet etmekteyim. İki defa evlendim. İki kız iki de erkek olmak üzere dört çocuğum ve mutlu bir ailem var. Yakın zamana kadar kısa süre farklı işlerde çalışmakla birlikte daha çok serbest meslekle uğraştım. Şu an tüm vaktimi roman yazmakla geçirmekteyim.

Almanya - 1968 Yılında Batman’da doğdum. 5 Yaşımda ailemle birlikte İmam Hatip Lisesine kadar okuduğum Ankara'ya taşındık. Kısa bir süre için cami imamlığı yaptım ancak, çeşitli nedenlerden bırakmayı uygun gördüm ve ayakkabı imalatında çalışmaya başladım.

Küçükken aileden kaynaklı nedenlerden dolayı din, tasavvuf ve hat sanatıyla yoğun ilgilendim. 1993 den beridir, Almanya’nın Reutlingen şehrinde ikamet etmekteyim. İki defa evlendim. İki kız iki de erkek olmak üzere dört çocuğum ve mutlu bir ailem var. Yakın zamana kadar kısa süre farklı işlerde çalışmakla birlikte daha çok serbest meslekle uğraştım. Şu an tüm vaktimi roman yazmakla geçirmekteyim.

Yazdığım 6 adet romandan Mad1 Özgür İnsan ve Tabu adlı iki tanesi Türkiye’de geçtiğimiz yıl Ciniusyayınları aracılığıyla yayımlandı.
Türkiye’de birden fazla Mehmet Ünver adında roman yazarı bulunduğundan eser ve isim karışıklığı olmaması için kendi ismimin başına M. Ekini kullanmayı tercih ettim.

Almanya’da kültürel amaçlı dernek yöneticiliğimin yanı sıra bir müddet Türkçe yayımlanan günlük yerel bir gazete için de muhabirlik yaptım.

Şiir yazmayı, ilgimi çeken hemen her konuda (Almanca, Türkçe) okumayı, bilgisayar ve internet konularında hobby olarak kendimi geliştirmeyi seviyorum. Şu an 5 tanesi online olan kişisel veya ticari amaçlı internet siteleri de hazırladığım oldu.

ROMANLARIN KONUSU:

Mad1 Özgür İnsan: Mitolojik bağlarla, binlerce yıl önce yaşayan insan yaşamı ile günümüz dünyasını karşılaştırmayı ve süreç içinde hayatımızı esir alan hatalar zincirini ilk ve doğal halinden itibaren karşılaştırmayı hedefleyen felsefik ve sosyal içerikli bir roman olduğunu söyleyebilirim.

Bu eserde, son beş bin yıllık insan yaşamı deneyiminin günümüz insanının yaşantısındaki izdüşümlerini belirginleştirmeye çalıştım. Beş bin yıl önceki uygarlığın en gelişkin biçimini yaşayan tarım toplumu insanının, yaşamakta olduğumuz bilgi çağındaki izdüşümlerini takip etmek; zamanda yolculuk yapmak ya da zaman ve mekân engellerini aşıp ikinci boyutta var olmak kadar zordur. Başarmak, ancak bir umut olabilir. Yine de umudu yarınlara bırakılacak kültür mirası olarak yaşatmak, ölü ve durağan kalmaktan iyidir, düşüncesiyle bu eseri kaleme almaya karar verdim.
Kuşkusuz, burada anlatılanlar, bilimsel bir araştırmanın sonucu olarak ortaya atılmış tezler değildir. Tarihi bir vakıadan da bahsetmiyorum.

Burada anlatılanlar tarihten ve bilimsel tezlerden bağımsız mitoloji, mistisizm, felsefe ve tekniğin sosyal yaşama etkisinin fantezi-roman diliyle hikâye edilmesidir. Zaten amacım insanları farklı ya da yeni bir şeylere inanmaya davet etmek değil. Ancak insanın zihniyet dünyasının özgürleşmesine katkı sunmayı ve hayata farklı pencereden bakmanın imkânsız olmadığını göstermeyi
amaçladığımı da itiraf ediyorum.

Bana kalırsa insanlar, iyi-kötü, siyah-beyaz, güzel-çirkin, az-çok, fakir-zengin, sevgi-nefret gibi soyut ve karşıtlığa dayalı toplumsal değer yargılarını –ki bunların hepsi yuvarlak kavramlar olup kişinin menfaatlerine göre her tarafa esnemeye de müsaittirler– sonradan benimseyip çoğu zaman “acaba“ diye düşünmeden özümsüyorlar ve bunları elde etmekten, tekrarlamaktan ve elinde tutmaktan haz alır hale getirdikleri alışkanlıklara dönüştürüyorlar.

Oysa doğuşundan çocukluk çağının sonuna kadar bu tür değer yargıları olmadan sorumsuz, özgür, kimseye boyun eğmeden, kendini kimseye borçlu hissetmeden yine hiç kimse için kendisini feda etmeden, daha mutlu ve tasasız bir yaşamın tadını çıkarmaktadır insan. Ta ki büyüklerin çağına gelinceye kadar! İnsan büyüdükçe, boş yere ”Ah bir çocuk olsaydım,” demiyor. Çocukların gözünde, farklı olmak hiçbir şey ifade etmez. Onların gözüyle bakıldığında her şey olduğu gibi kabul görür. Çünkü onlar henüz; “satmayı-satın almayı, günahı-sevabı, güveni-ihaneti, cezalandırmayı-bağışlamayı, yüceltmeyi-hor görmeyi hatta ölmeyi ve öldürmeyi” öğrenmemişlerdir. Çocuklar bunları öğrenip uygulamaya başladıklarında eğitilmiş büyüklerdir artık. Bu tarz eğitimle azaba dönen yaşam canavarı onları tüketmeye başladığında; ”Ah bir çocukluğuma dönebilsem,” diye iç çeker. Etrafı ateşe ver sonra da "Yanıyorum!" diye bağır, kim inanır? Yaşamın yalan yüzü dedikleri bu olsa gerek. Bu şekilde yaşadığımız, büyük yalandan başka nedir?


Elinizdeki roman yalnızca tarihsel bir aşk masalı da değildir. Hem günümüz kadınının kendini var etme biçimiyle tarih öncesi kadının konumu karşılaştırılmakta hem de yaşadığımız çağın Doğu-Batı farkı ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bugünün gerçeğiyle baktığımızda, Doğuda, tekniğe karşı kaybeden erkeğin ruh haliyle karşılaşıyoruz ve bu ruh hali aile içinde ataerkilliği ve yasakçılığı üretirken, aynı zamanda kadının köleliğini de derinleştiriyor. Batıda ise, kendisine güvenen erkek kadını da daha özgür ve inisiyatif sahibi kılıyor. İnsanlık tarihine de tıpkı yaşayan insan gibi yaklaştım. Bugün hoyrat gençliğini yaşayan insanlık tarihi de bir zamanlar çocukluk çağını yaşamıştır. İnsanlık tarihinin çocukluk çağında her şey eşitti. Tek gaye, hayatta kalmak ve hayatta kalındığı sürece yaşamını fiziksel olarak devam ettirebilmekti. Onun dışında hiçbir sınıf veya değer yargısının önemi yoktu. Tek ilke; “Canını koru, karnını doyur” idi.

Bundan fazlası için, yani, bugünkü düşünce biçimine ulaşmak için; binlerce yıllık kanlı süreçler ve sayısı bilinmeyen ölümler gerekecekti. 
İnanıyorum ki, çocuk dünyasında olduğu gibi insanlık tarihinin çocukluk çağlarında da sürekli nefret, düşmanlık ve kötülük olmamıştır. Tarihi söylemlerin bütünü ne tamamen yalan ne de tamamen gerçek olabilir. Hata payını hesaba katarak büyüdükçe kazandığımız değer yargılarını, tabuları ve alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Başımızı gökyüzüne kaldırıp, parlayan yıldızlara bakıp tekrar düşünmeliyiz. Şu sınırsız evrende bir toz taneciğinden bile küçük olan dünyamızın, dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı çırılçıplak, sonuna kadar savunmasız olduğunu görelim.

Yaşamakta olduğumuz şu anın binlerce yıllık insan neslinin yarattığı kültür değerlerinin ve yıkılamayan tabuların eldeki sonuçları olduğunu unutmayalım. Ne geçmişi inkâr etmenin, ne de gelecekten kaçmanın mümkün olabileceğine inanarak, herkese barışı, iyi niyeti ve güzel düşünmeyi tavsiye ediyor, özgür yaşama umudumu bu romanla diri tutuyorum. “Korkularımızın ve tutkularımızın insanlık tarihinin çocukluk çağından bize miras kaldığını ve artık pek çoğunun yersiz ve geçersiz olduğunu göz ardı etmeyin...”

Tabu Hovardalığın Kitabı:

Samet ve Can, aynı dükkanda çalışan, ayrı dünyalarda yaşayan iki Ankaralı genç. Bir gün karşılarına Ayla'nın çıkmasıyla ikisinin de hayatı bir daha eskisine dönmemek üzere değişiyor. Can, bir bacağı sakat ama yüreği taptaze ve şefkat dolu... Samet ise yakışıklı ama onun da yüreği sakat. Bedensel kusursuzluğun üstünlük sayıldığı bir dünyada Can yüreğini Ayla'ya kaptırınca, karşısına çıkan en büyük engel sakatlığı oluyor. Ayla yüreğini Samet'e kaptırınca ise karşısına çıkan bütün değer yargılarını alt üst eden bir hayat oluyor. 

TabuHovardalığın Kitabı'nda M. Mehmet Ünver parçalanan hayatlarını farklı yollarla tekrar bir araya getirmeye çalışan bu üç gencin zaman zaman yürek burkan, zaman zaman da umut dolu hikayesini sunuyor okurlarına. 

Tabu Hovardalığın Kitabı aşk ve ahlak üzerine yazılmış heyecanlı, düşündürücü ve çırılçıplak bir roman.ISIKBINYILI.ORG, Haziran 2008, New York

© Haziran 2008, IşıkBinyılı

   Yazarın Diğer Yazıları
© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works