yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   
Bağlantılar:
Bircan Ünver - Dün-Bugün (Özgeçmiş)
İTHAF

Sanatın Labirentlerinde

*SANATIN LABİRENTLERİNDE... SUNUŞ - 1995*

Bircan ÜNVER

Bu düşünsel ürün, bir bıçakla ikiye aynlmışçasına reddedişler içeren anlayışlara katılmamanın bir uzantısı olarak, öz ve bütünde birbirinden ayrılamaz ürün ve görüşleri bir arada değerlendirerek başka bir perspektiften bir bütünlük oluşturmaya özen gösteriyor.

E-Kitap

SUNUŞ

İnsanın kendine en çok yaklaşması, kendini tanıması ve özgürleşmesi anlamında, sanatın, insanlığın tek ve gerçek çıkış, umudu olduğu bilincinin yanIsıra, yüzyıllardan beri süregelen sanatı üretebilme, kitlelere ulaştırabilme ve ürettikleriyle varolabilme kaygısı da paralel gelişmiştir.

Bununla birlikte, insanın doğasında ve yaşamında var olan birinin diğerini körükörüne reddeden yaklaşımlar, zaten ülkemizde sınırlı olan sanat üretimi ve izleyicisi çerçevesinde de, çok yoğun olarak yaşanmakta...

Bu düşünsel ürün, bir bıçakla ikiye aynlmışçasına reddedişler içeren anlayışlara katılmamanın bir uzantısı olarak, öz ve bütünde birbirinden ayrılamaz ürün ve görüşleri bir arada değerlendirerek başka bir perspektiften bir bütünlük oluşturmaya özen gösteriyor.

Ülkemizde sanatı biçimlendiren, yönlendiren, kategorize eden ve ister yerel, ister uluslararası olsun, bir “sanat marketi” oluşturma çabaları, özellikle son on yılda iki-üç kişinin hegemonyasında, çıkmaz bir sokağa sürüklenmiştir.

Sanatın doğasında var olan güçlük veya yaratma sancılarını desteklemek ya da önünü açmak adına, zaten kendi içinde oluşturulan bir labirentin keskin sınırlarında Türk sanatının var olabileceği savı geliştirilmiştir.

Elbette geçerli olan “sav”a karşın, bu kitabın “Sanatın Labirentlerinde...” bölümünde yer alan yazılar, Türk sanatında mevcut çıkış yolu arayışlarının kör bir tartışma noktasında kilitlendiğini sergiliyor.

Bununla birlikte farklı görüş ve alternatif önerilerini de, aynı bölümde yer alan çeşitli soruşturma ve röportajların bütününde bulacaksınız.

“Baldessari’den Akyavaş"a adlı bölümde yer alan yazılarda, sanatın içerisinde her biri çok farklı kategorilerde değerlenebilecek nitelikteki Los Angeles ve New York’dan birkaç sergiden izdüşümler yer alıyor. Bu bölümün son yazısı Hüseyin Ertunç’la, gerçekte ilk röportaj Aralık 1989’da Los Angeles’ta yapılmıştı.

Ertunç’un Aralık 1994’te İstanbul’da açtığı sergi nedeniyle, belirtilen röportajdan bir alıntı yeni yazıda değerlendirildiğinden, bölüm Los Angeles İstanbul bağlantısı olan bir yazıyla noktalandı.

Kitabın “Yelpaze” adlı son bölümünde ise; öz’de sanat ve yaşamla kurulan daha geniş bir yelpazeden ilginin, yazıya dönüşen örnekleri bir araya getirildi.

“Sanatın Labirentlerinde” kitabı, suni değerlerin hızla değiştiği, kalıcı ve uzun çabalı değerlerin darmadağın edilirken, materyalist ölçünün dışında kalanın yok farzedilerek, yerine yenilerinin aynı hızla üretilmediği bir zaman diliminde, yayımlanmasına özen gösterildi.

Sanata ilişkin yapılmış yazılı izleme, deneme ve soruşturmalar, bir arada yeniden değerlendirilerek, her şeyden önce “insanın kendini araması”na bir sorumluluk olarak biçimlendi.

Bununla birlikte, hiç kimsenin ilgisini çekmese ve “akıntıya karşı kürek çekmek” dahi olsa, bu kitabı hem bir önceki “En Kutsalı Yaratmak” adlı kitabın bir başka boyuttan devamı, hem de yeni bir ürün olarak ortaya çıkarmak heyecanı, çalışmanın gerçek ödülü oldu.

Bircan Ünver
Küçükyalı, Haziran 1995

Not:
1) 1995 basımı için yazılan SUNUŞ, hiç değiştirilmeden bu kitapta aynen yayınlanmıştır.
2) Kitabın içeriğinde adı geçen ve bir çok yazıya yer veren, sanatla ilgilenen veya sanata yer veren tüm yayın organlarına, yazılı onayları için Sayın Doğan Hızlan, Hami Çağdas, Hamit Kınaytürk, Emre Baykal’a, ayrıca M.E. ve E.A’a teşekkür ediyorum.

* * * * *

7 Ağustos 2008, Kemerburgaz

Bu kitabın 14 yıl sonra ve On-Line olarak da olsa, Internet'te yayın hayatına kazandırılmasında, İstanbul'da Türkçe karakterli labtop ve Wireless Internet olanağı sağlayan kızkardeşim Olcay Ünver'e, en içten sevgi ve teşekkürlerimle... B.Ü.

© Ağustos 2008, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works