yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   
Bağlantılar:
Bircan Ünver - Dün-Bugün (Özgeçmiş)
Sanatın Labirentlerinde...

Sanatın Labirentlerinde

*Bedri BAYRAM: "THIS HAS BEEN DONE BEFORE?*

Bircan ÜNVER

55. sergisini New York'ta açan (1992) Bedri Baykam, bu sergisiyle sanatında, hem sanat tarihini oluşturan kültür akımlarını, hem de kendi sanat geçmişini başarıyla yorumluyor.

E-Kitap

55. sergisini New York'ta açan (1992) Bedri Baykam, bu sergisiyle sanatında, hem sanat tarihini oluşturan kültür akımlarını, hem de kendi sanat geçmişini başarıyla yorumluyor.

Her şey tual üzerine yazılı bir cümle ile 1987 yılında başlamıştı. "This has been done before" 162x202 cm. boyutlarındaki, ingilizce olarak yer alan (Bu daha önce yapılmıştı) anlamını taşıyan cümle, Baykam'ın sanat kariyerinde önemli bir adımın başlangıcıydı, aynı zamanda.

Son dört yıldır devam ettirdiği bu seri çalışmalarını, yine aynı adı verdiği sergisiyle, New York'un ve Amerika'nın en önemli sanat merkezlerinden biri olan So-Ho'da, Donahue Galerisi'nde, 4 Ocak'ta (1992) açtı.

Her şey "This has been done before" cümlesi ve onun yer aldığı tualle başlamıştı, diye girmiştik yazıya. Bu giriş ve cümle genel anlamıyla yanlış. Çünkü, Bedri Baykam'ın sanat kariyerinin başlangıcı, onun ta çocukluğuna uzanıyor.

İki yaşındayken çizdiği desenlerin, sıradan çizgiler olmadığını düşünen (mimar) annesi, desenlerini yurtdışında, önemli sanat kurumlarına, değerlendirmek üzere gönderiyor.

Çok az çocuğun o yaşlarda ilgi ve yeteneklerinin farkedilerek, çeşitli boyutlarda, o bilinçle eğilimlerinin değerlendirilmesi ve koşullarının hazırlanması, sanat adına bir kazanç.

Böylece, Baykam'ın sanat kariyeri henüz beş yaşında iken açtığı sergisiyle başladı. Takip eden yıllarda da, neredeyse aralıksız çeşitli Avrupa ülkelerinde, Amerika'da ve Türkiye'de açtığı sergilerle, çeşitli katmanlarda sanat ve dolayısıyla da basın-yayın dünyası ile içiçe olmasını sağladı.

İlk sergisinden başIayarak da, "Harika Çocuk" olarak ün yaptı. Baykam, bugün otuzbeş yaşına merdiven dayıyor. Artık çocukluk yılları da geride kaldı. Bir zamanlann "harika çocuğu" Bedri, bugün yolun yarısında değil, tam aksine önemli yeni bir döneminin başlangıcında...

Dünyanın en güç, yarışmacı, en çok birikimi gerektiren, kendi kültürüne ve bugüne kadar yapılanlara yeni bir şey eklemek ve o yaratılan farklılıkla varolmak iddialarını taşıyan sanat; bütün dünya sanatçıları içinde evrensel bir sorunu içinde barındırıyor.

Özetle, sanatçının yalnız kendi ülkesinde değil, bütün dünya sanat ortamına kendisini kabul ettirmesi için, sadece yetenekli hatta olağanüstü yaratıcı olması da yetmiyor. Ve her şey, gerçekte o noktadan başlıyor.

Sanatına ve yeteneğine inanmak ve hiç durmadan inatla üretmek ve başarılı onca sergiler açmak, elbette konunun can damarı. Ama bir noktadan sonra, olayın başka boyutlarda ele alınmasi zorunludur. Kendi kültürümüze, sanatçımıza çağdaş Türkiye?nin yorumu, üretim ve varoluş biçimlerine, genel olarak bugüne kadar izlenen kültür politikalarında, sahip çıkılmadığı izlenmektedir.

Ülkemizde, kültür ve sanat adına yaklaşık yetmiş, özellikle son otuz yıldakı katettiğimiz gelişmeleri, dünya kültür ve sanat ortamına da yansıtarak, bir varlık, kültürel bir güç oluşturmanın koşulları, her zaman tek başına bir sanatçının boyutlarının dışındadır.

Çünkü sanatın gücü, varlığı, kendini kabul ettirmesi ve dış dünyada bu konuda bir eğer, bir imaj ve kültür oluşturmanın koşulları, dört ya da beş yılda bir değişen hükümetlerin ömürlerini aşar. Uzun süreli amaçları, programları ve öncelikle iç politikada, konuya sahip çıkmak ve dış dünyada da varlığımızı sürdürebilmek, bir güç, bir prestij ya da saygın bir yer kazanabilmek için başkaca da çıkış yolumuz yok!

Eğer, Baykam'a dönersek, sanatçımız bütün bu olması gerekenleri de üstlenerek, olağanüstü bir çaba ile hem Türkiye'de hem de yurtdışında, Avrupa'dan Amerika'ya, çeşitli boyutlarda ve tabii ki öncelikle sanatıyla, sanatının gücüne olan inancıyla, dünkü harika çocuk, bugün, dünün "harika çocuk" oluşunun sorumluluğunu da taşıyarak, dünya sanat ortamına kendini kabul ettirmenin ve orada yer almanın mücadelesini binbir boyutta veren ve bu gücü, enerjiyi, bilgiyi ve yeteneği birarada kullanarak, bir sonuç elde etmeye çalışan ender sanatçılarımızdan biri.

(New York, 16 Ocak 1992)

*BÖLÜM 2: BALDESSARİ?DEN AKYAVAŞ'A...- Bedri BAYRAM: "THIS HAS BEEN DONE BEFORE?** (c)Bircan ÜNVER, Sanatın Labirentlerinde... E-Kitap. Işık Binyılı - http://isikbinyili.org
© Ağustos 2008, IşıkBinyılı

© Ağustos 2008, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works