yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   

Fatoş Şimşek

Yazı

ERDEMLİ LİDERLER

Fatoş ŞİMŞEK

*Global ekonomiye lider aranıyor. Dünya Ekonomik Forumu katilimcilarina göre, ekonomik krizin yönetiminde en büyük tehdit lider olmaması.*

Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Dünyayı büyük bir ekonomik bunalım beklemiyor" diyor. Mali krizi değerlendiren Gates, "Krizin çözümü için sorunun kökenine inmek şart" diyor. Gates'e göre, bu da eğitim ve bilime yapılacak yatırım.†

Dünyanın gittikçe küçüldüğü, bir başka deyişle sınırların neredeyse belirsizleştiği günlük yaşamımızda, insanı ve bilgiyi yöneten, insanlığın iyi geleceğini hedefleyen liderlere fazlasıyla ihtiyaç vardir. Bilginin iyi yöne kanalize edilmesi derinlikli liderlerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Son birkaç beş yılda iyiden iyiye küreselleşen dünyamızda, insan faktörünü insanlık için iyi değerlerle yönlendirebilen, söyledikleriyle davranışları uyum içinde, amaçları net, kendini sürekli yenileyen, nitelikli ve dinamik liderler hızla ve durmaksızın yetiştirilmelidir.

Kar amaçlı işletmeler ne tarafa bakılsa etkisini gösteren küresellik olgusu icinde ayakta kalabilmek ve rekabet güçlerini arttırmak adına, insanlığın yararını çoğu zaman göz önünde bulundurmaksızın, yeni arayışlara yönelebilmektedirler. Milletlerarası örgüt ve işletmelerin sınır tanımayan etkinliklerinin giderek artması vizyon ve sezgi sahibi yeni tip liderlerin yetiştirlmesini şart kılmaktadır. Zira dünyanin herhangi bir yerinde yaşanan sıkıntı ve sorunlar, adeta ışık hızıyla öteki yörelerde kolayca hissedilebilmektedir. Süregelen bu hızlı değişimin farkında, kendini ve öncülüğünü yaptığı kişileri sürekli yenileyen, değişiklilere kısa sürede ayak uydurabilen kapasite sahibi liderlere olan gereksinim açıktır.

Halen yetişmekte olan ve gelecekte yetiştirilecek liderlerin küresel ısınma olgusunda soyları tükenen canlılara, film endüstrisinden uzay teknolojisine, yeraltı kaynaklarından tahıl üretimine, iklim değişikliginden kötü ekonomik şartlara ve insanlığın yararı için akla gelebilecek tüm konularda işlevsel katkıları gerekmektedir. Yukarıda örnek teşkil eden haber başlıklarından da görüleceği üzere insanlığın iyiliğini ve sürekliliğini sağlayacak her konuda yeni tip lidere gereksinim duyulmaktadır. Örneğin Uluslararasi Doğayı Koruma Topluluğu (IUCN) tarafindan oluşturulan kızıl listede dünya memeli hayvanlarının yaklaşık dörtte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiştir. Diğer bir yığın memeli hayvan ise daha bilimciler tarafından keşfedilemeden zaten yok olmuş durumdadırlar. İktidar ve rekabet arzusuyla var olan kar amaçlı işletmelerin kızıl listedeki canlıları korumak ve kurtarmak için kollarını sıvamaları zaman alabilir! Görülüyor ki insanları ve örgütleri değiştiren, kişilerin düşünce yapılarını ve yüreklerini yeniden şekillendiren, bilgi ve anlayış düzeylerini derinleştiren, hamleleri değerlerle uyumlu hale getiren ve gelişmeyi çabuklaştıran “çağdaş liderlik tarzı” seçenek olmaktan çıkmıştır, bir şarttır.

İçinde yaşadığımız küresel bilgi ve teknoloji çağında odak noktası insandır. Sosyal, ekonomik ve kültürel yapının merkezinde oturan insan bilgiyi üretir, kullanır, dağıtır ve yönlendirir. Bilgi güçtür, bilginin paylaşımı erdemdir. Erdemli liderler yetiştirmek gelecek nesillere bırakabilecegimiz en güzel armağandır.
Referanslar:
* http://www.tumgazeteler.com
http://www.cnnturk.com/HaberDetay/ekonomi/4/dunya/598/
Fatoş Şimşek, Ekim 2008

© Ekim 2008, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works