yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   
Bağlantılar:
Bircan ÜNVER - Dün-Bugün (Özgeçmiş)
KABLOLU HAYAT..
Sanatın Labirentlerinde

Deneme

KABLOLU ÇAĞ'IN TUTSAĞIYIZ AMA SONSUZA KADAR DEĞİL...

Bircan ÜNVER

Gerçek özgürlük, bireysel gelişme ve olgunlaşmanın "kablo"larla sarmalanan ve neredeyse kablolarla kendi kendimizi boğacak halden, işlevsiz hale getirdigimiz bir yaşama biçiminden büsbütün çıkma mücadelesinden, başarıyla çıkmamızla başlayacaktır.

[Istanbul, I2 Temmuz ve 15 Agustos 2009, ISIKBINYILI.ORG]

Kablolu yaşama mahkum muyuz veya çok planlıca ve bilinçlice mahkum mu bırakıldık? Bu sorulara yanıt ararken, 1995 yılında okuduğum Çin'e ilişkin yayınlanmış ve o dönem okuduğum bir makaleyi anımsadım. 1995 yılı itibariyle, Çin'de 500000 (beşyüzbin) köyün telefonu olmadığını, o makale ile ve çok da şaşırarak, ilk kez öğrenmiştim. Yine o yıl veya bir öncesinde; Çin'e, ABD'li telefon şirketleri tarafından verilmiş teklifleri ve sonucunu irdeleyen ciddi bir analiz yazısıydı.

Soyut olarak ve aklımda kaldığı kadar, "kablosuz/uydu" üzerinden sözkonusu 500000 (beşyüzbin) köye telefon sistemi ve bağlantısı kurmak için verilen teklifin çok daha ucuz olmasıydı. Buna rağmen, Çin Hükümeti, "kablolu" telefon sistemi için verilen teklifin çok daha yüksek olmasına karşın, "kablolu telefon sistemini" içeren teklifi kabul ettiğine dikkat çekiliyordu, yazıda. ABD'den ihaleyi alan telefon şirketi, Çin'de telefonsuz köylere telefon santralları ve kablolarını (dağları-tepeleri mayınla delerek, aşarak, döşeyerek) kuracak ve bunun karşılığında da, dakika başına, kullanıcıdan ücreti doğrudan tahsil edebilme bazındaydı, teklif.

O dönem için bu teklif de kullanıcıdan dakikasına farklı firmalardan verilen değişken fiatlar arasında 40-45-55 cent (dolar üzerinden) arasında değişiyordu. Çin Hükümeti'nin onayladığı "kablolu telefon hattı" kaç köye kuruldu? Söz konusu 500000 köyün tamamına bugüne kadar kablolu telefon hattinin kurulması tamamlandı mı? Ya da halen bu çalışmalar, tamamlanmamış olan köy ve bölgelerde devam mı ediyor, bugünkü durum nedir, doğrusu bilmiyorum!

Günlük kullanım gereksiniminde en temel elektronik ekipman kullanım ihtiyacında dahi, başedilemeyecek hale gelen "kablo"ların, "kablolu hayatın", artık eskiyen ve ömrü zoraki uzatılan-uzatılmakta olan bir teknoloji olduğu da inkar edilemez bir gerçektir.

Özellikle, Çin gibi dev bir ülkenin çok büyük ve her evi, her konuşmayı, her köyü tek tek dinleyip, izleyip, denetleyebilmenin de "kablolu" telefonla; "uydu" telefona karşın çok daha kolay ve izlenebilir olması nedeniyle,
seçiminin özellikle o dönem, "kablolu"dan yana olduğu ve "halkının daha ucuz telefon konuşması" amaçlı olmadığına dikkat çekilmisti.

Çin Hükümetinin, "halkını ve ülkesinin her bir köşesini daha yakın bir denetim ve izleme altında tutmayı amaçlaması nedeniyle, "hangi tür" teknolojiyi, niçin seçtiğini belirleyen hususlar olduğu yorumları yapılmıştı.. Sanırım, bu durum sadece Çin için değil, bir çok ülkenin farklı siyasi olusumları veya halkını bir çok kanaldan "kontrol, denetim, gözetim ve istihbarat" mekanizması için de geçerli..

Ve bu durum, 1995'te olduğu kadar bugünün de bir gerçeği..

Bu genel izlenimden yola çıkarak, belki de tüm yeryüzünde "kablolara" bağımlılıktan tümden kurtulduğumuzda, "bireysel özgürlük - gelişim"in de en temel adımlarından biri atılmış olacaktır.

Artık özgürlük mücadelelerinin silahla ve "özgürlük savaşcıları" benzeri sunuluyor olması da tamamen bir kandırmacadan ibarettir..

Gerçek özgürlük, bireysel gelişme ve olgunlaşmanın "kablo"larla sarmalanan ve neredeyse kablolarla kendi kendimizi bogacak halden, işlevsiz hale getirdigimiz bir yaşama biçiminden büsbütün çıkma mücadelesinden, başarıyla çıkmamızla başlayacaktır.

Ve aynı zamanda bunun, günümüzde "savaş endüstrisi"nde her bir boyutunda kullanılan ve en üst düzeyde geliştirilmiş "yok etmek" amaçlı teknolojilerin, yeryüzünde tüm insanlığın hizmet ve kullanımına sunulması sonucunda ancak mümkün olabilecektır.

Bunun dışında kalanlar, "soğuk savaş"ın veya "savaş endüstrisi"nin öz'u hiç değişmeyen farklı senaryolarını birbiri ardına sahnelemesinden ibarettir..

Bunun bedelini de, mutlaka tüm insanlık öder, ödemektedir ve ödeyecektir de.. Hatta tüm bu senaryoları yazan, kurgulayan ve uygulayanlar da dahil olmak üzere..

1990'lardan beri "tümden kablosuz" hayata erişebilecekken çok bilinçli, sistemli, hesaplı, planlı, kontrollü ve eldekiler/mevcut olan teknolojiye en az yatırım ve harcamayla; en yüksek düzeyde ve hakedilmeyen kar'ın süresini de maksimum süreyle uzatmanın ise son sahneleri oynanmaktadır.. Hepimiz de o sahnelerin - kurgu ve oyunların birer parçası ve oyuncusuyuz..

Ve bugün, 21nci yüzyılın ilk on yılının bitiminde dahi, hala "kablolu çağ"ın tutsağıyız. Bu tutsaklık bir süre daha hayatımızı etki ve kontrol altında tutabilir, tutacaktır ama sonsuza kadar değil.. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.. Belki en çok bir 10 veya en fazla 20 yıl kadar daha ve belki daha da kısa..

Ne var ki insanlar, yaşamdan anlık sürelerle ve her saniye ayrılmakta ve bu süreler de insan hayatından/hayatlarından çalınmaktadır.

- . -

©Bircan Ünver, İlk taslak: 12 Temmuz 2009, İstanbul
Sonuçlandırma: 15 Agustos 2009, Istanbul.
http://isikbinyili.org

© Ağustos 2009, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works