yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   

MDGs#5: Aile Planlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı
Bağlantılar:
UN - Millennium Development Goals
Kaynak: The Millenium Development Goals
UNDP- Millennium Development Goals:

Yazı

ANNELER NEDEN ÖLÜYOR?

2015 yılı için BM'nin hedefi, maternal ölümleri 4te 3 oranında azaltmaktır. Son yıllarda doğum öncesi gerekli olan maternal bakım ve doğum sırasında gerekli profesyonel destek UNESCO tarafından görevlendirilen sağlık elemanları sayesinde düşüş göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'in 2000 yılında, ilk durak olarak 2015 yılını hedef aldığı ve on yılını geride bırakmış olduğu sekiz ana Binyılın Kalkınma Hedefleri şunlardır:

* Yoksulluk ve Açlığın Önlenmesi
* Evrensel Boyutta Eğitim
* Cinsiyetler Arası Eşitlik
* Çocuk Sağlığı
* Aile Planlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı
* HIV/AIDS ile Savaş
* Çevre Yeterliliği ve Sürdürülebilirlik
* Küresel Ortaklık ve Paylaşım

Bunlardan 5incisi, Aile Planlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı, hamilelik ve doğumlara bağlı ölümleri azaltmaya yöneliktir. Bu madde mesleki ilgi alanımı doğrudan ilgilendirdiği için bildiklerimi paylaşmak istiyorum.
2004 yılında Fransa, Belçika ve ABD'nin katıldığı bir "ana-çocuk sağlığı" projesinde görev almıştım. Amacımız hamileliklere bağlı ölümlerin nedenlerini irdelemek, raporlar yazıp dağıtmak, gereken mercileri bu konuda bilgilendirmek ve uyarılarda bulunmaktı.

O çalışmanın sonucunda veriler tespit edildi, istatistikler bulgulandı, grafikler hazırlandı, raporlar yazıldı, basıldı ve dağıtıldı.

Fransa, ABD ve Belçika birer gelişmiş ülke olduğuna göre; hamileliklere bağlı ölümler var mı diye sorarsanız cevap evettir. Oran itibariyle geri kalmış ülkelerden çok düşüktür ama hamileliklere dayanan ölümler gözlemlenmektedir. ABD sağlık bakanlığının protokolünde belirlendiğine göre hamilelik ve lohusalıkla ilgili ölümler "hamileliğin bitiş tarihinden itibaren 1 yıllık süre boyunca" meydana gelebilir.
Dünya genelinde, günde1.500 kadının hamilelik ve doğumlara bağlı komplikasyonlardan öldüğünü biliyor muydunuz? 2005 yılında hamilelik ve/veya doğumla ilgili komplikasyonlardan hayatını yitiren kadın sayısı yaklaşık 536.000. Bu ölümlerin büyük bir çoğunluğu önlenebilir ölümlerdir.

BM'nin 2015 Hedefi: Hamilelikle doğrudan alakalı ölümleri 4te 3 oranında azaltmaktır.

Sahra altı Afrika'da bir kadının hamilelik ve doğum sonrasında ölüm riski 16da 1dir. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran 48 kadında 1e inerken gelişmiş ülkelerde 4.000 kadında 1e kadar düşer. Bu farklılık zengin ve yoksul ülkeler arasında en belirgin sağlık göstergesidir.
Geri kalmış ülkelerde maternal fatalitilerin belli başlı nedenleri kanamalar, enfeksiyonlar, sorunlu doğumlar, hipertansif dizorderler ve usulsüz kürtajların komplikasyonları olarak sıralanabilir. Doğum sırasında oluşan ve iyileştirilmeyen sakatlıklar da ölümlerin nedenlerindendir. Örneğin pelvik taban kasında, organlarda veya omurilikte meydana gelen zedelenmeler daha sonra tedavi edilmezse ölümlere neden olmaktadır.

Bebek icin; doğumda ve doğumdan hemen sonra yetersiz bakım, ana rahminde yetersiz beslenme ve maternal sağlık sorunları, 5 yaş altında çocukların yüzde 20sinin sağlık durumuna ve yaşamına risk teşkil etmektedir. Yılda 8 milyon bebek doğum sırasında veya yaşamlarının ilk haftasında hayatını kaybetmektedir. Ayrıca doğum sırasında annesini kaybeden çocukların, yaşamlarının ilk 2 yılında ölme riski diğerlerine göre 10 kat fazladır.

Bu ölümlerin büyük çoğunluğu önlenebilir. Hamilelik ve doğumla ilgili ölümlerin çok büyük bir yüzdesi yetersiz bakımdan meydana gelmektedir. Geri kalmış ülkelerde doğumların yaklaşık yüzde 15inde komplikasyonları önlemek için yetkin obstetrik bakım gerektiği halde bulmak imkansızdır.

Açlık, susuzluk ve sanitasyon eksikliği de anne ve bebeklerin ölümlerine katkı sağlayıcı etkenlerdir. Bu hayatları kurtarmak için, hamilelik, doğum ve doğum sonrasın ilk ayda uygun ve yeterli bakım gerekmektedir.

BM 1990’dan beri maternal ölümlerin önüne geçmek için uğraş vermekte buna karşın, özellikle Sahra altı Afrika'da ve Güney Asya'da maternal bakımsızlıktan kadınlar hayatlarını yitirmeye devam etmektedir. Ancak ölüm oranı eski yıllara kıyasla azaltılabilmiştir, bu da BM'nin çalışmalarına cevap mahiyetindedir.

2015 yılı için BM'nin hedefi, maternal ölümleri 4te 3 oranında azaltmaktır. Son yıllarda doğum öncesi gerekli olan maternal bakım ve doğum sırasında gerekli profesyonel destek UNESCO tarafından görevlendirilen sağlık elemanları sayesinde düşüş göstermektedir.

- . -

8 Mart 2011 - http:/www.isikbinyili.org

© Mart 2011, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works