yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   

Bağlantılar:
Fatoş ŞİMŞEK - Vahşi Ben (Ozgecmis)

Deneme

İnanıyorum

Fatoş ŞİMŞEK

Doğaya olan hayranlığımdan mı, sevgili anne ve babamın hayli tutumlu ve bir o kadar da doğaya nezaketli ve sadakatli davranıṣ örneklerinden mi, yoksa kullana geldiğimiz doğal kaynakların git gide tükeneceğine dair endiṣelerimden mi bilinmez daima çevreci bir ruhum olmuṣtur. Çevreyi temiz tutmanın, korumanın, mümkün olduğunca kimyevi maddelerden arındırmanın ve yeni kuṣaklara bu bilinci aktarmanın bir sadakat borcu olduğuna bütün benliğimle inanıyorum.

Hepimiz maviyle yeṣilin ve öteki bütün renklerin harmoniyle kucaklaṣtığı bu eṣsiz kürede bizlere tahsis edilmiṣ olan zaman diliminde yaṣıyoruz. Renk cümbüṣlü küremiz seleflerimize ait olmadığı gibi ardımızdan geleceklere de ait değildir. İnanıyorum ki bunun idrakı bile içimizdeki çevre dostunu pekiṣtirmeye ve harekete geçirmeye yeterlidir. Gelecek kuṣaklara ve sonrakilere tükenmek üzere bir dünya değil kendini yenileyen, buram buram verim tüten, tertemiz bir huzur alemi bırakmanın hepimizin insanlık görevi olduğuna da inanıyorum. Bu güzelim küreyi devraldığımızdan daha iyi halde bırakmaksa ancak ve ancak acilen harekete geçerek üzerimize düṣenleri gocunmadan yapmakla mümkündür. İnanıyorum ki bu eṣsiz kürenin neresinde yaṣarsak yaṣayalım hemen ṣimdidir hareket anı. Ayrıca inanıyorum ki her birimiz buzulların binlerce kuṣak ötesine aynı yapıda ulaṣmasını, ozon tabakasındaki deliğin küçülüp yok olmasını, doğal felaketlerin kesilmesini, kirli havanın yerini mis gibi temiz ve berrak bir havaya bırakmasını, suların, toprağın, bitkilerin pisliklerden arınmıṣ olmasını istiyoruz. İnaniyorum ki bu konuda inançlı olan bir tek ben değilim.

Bu güzelim kürenin hırpalanmıṣlığına dur demek için derhal harekete geçmenin gerekliliğine inanıyorsanız, olanaklarla sınırlı hayatımızda üzerimize düṣeni daha da ciddiye alıp yapageldiğimizden biraz daha fazlasını, örneğin ṣunlardan bazılarını yaṣantımıza uyumlu hale getirmeye ne dersiniz?

• Tek kullanımlık eṣyalardan olabildiğince uzak durabilir misiniz?
• Çöplüklere gönderilen ekmek ve yiyecekleri azaltabilir misiniz?
• Mümkün olan her yere ağaç dikip etrafınızdakileri de bu konuda yüreklendirebilir misiniz?
• Yan komṣuyla, akrabayla, eṣ ve dostla çocuklarınızın halen yeni ve kullanılabilir kıyafet, eṣya ve okul gereçlerini değiṣ tokuṣ yapabilir misiniz?
• Çok gerekli olmadıkça bilgisayardan çıkan belgeleri kağıda bastırmadan da idare edebillir misiniz?
• Evlerde ve iṣyerlerinde ampuller yerine flouresan lambalar kullanabilir misiniz?
• Çocuklarınıza iṣleri bittikden sonra odadan çıkarken ıṣığı kapatmalarını, diṣ fırçalarken suyu dakikalarca açık tutmamalarını ve duṣ yaparken gereksiz yere su harcamamalarını öğütleyebilir misiniz?
• Yapımında beyazlatıcı kullanılmıṣ tuvalet kağıdı, kadın bağı ve çocuk bezi satın almamaya özen gösterebilir misiniz?
• Alıṣveriṣ maddelerini plastik veya kağıt çantalara koydurmak yerine eskiden olduğu gibi fileyle veya dayanıklı maddelerden yapılmıṣ çantalarla çarṣıya çıkabilir misiniz?
• Aliṣveriṣte iki ürün arasında seçim yaparken daha az paketleme kullanılmıṣ olanını tercih edebilir misiniz?
• “Temizliğin yolu cildimize ve ciğerlerimize zarar veren kimyasal maddelerden geçmez” paradigmasına sahip çıkabilirmisiniz? Örneğin evlerimizde yoğun kullanımda olan kimyasal maddeleri aza indirip, antibakteriyel temizlik ürünleri yerine mümkünse sirke gibi doğal dezenfektanlar kullanabilir misiniz?
• Radyasyonla ṣoklanmıṣ etlere hayır deyip, genetik yapıları değiṣtirilmiṣ yiyeceklerden uzak durup, kimyevi maddelerle uzun uzadıya spreylenmemiṣ meyve ve sebze tüketimine yönelebilir misiniz?
• Uzak doğudan veya egzotik ülkelerden gelen cicili bicili kağıtlara sarılmıṣ kavun karpuz yerine bir kaç saat uzaklıkta kendi çiftçimizin yetiṣtirdiklerini tercih edebilir misiniz?
• Her fırsatta geri dönüṣüm yapmak ve cevreyi temiz tutmak suretiyle etrafınızdakileri de cesaretlendirebilir misiniz?

Bunlardan birini veya bir kaçını zaten yapagelmekteyseniz büyük ihtimalle sizin de bu listeye ekleyebilecekleriniz vardır. Bizimle paylaṣır mısınız?

Listedekilerden mümkün olan bir kaçını hemen bugün benimseyecek olursak kazancımız soluduğumuz havayı, bize hayat veren suyu ve üzerinden beslendiğimiz toprağı zehirli maddelerden arındırma yönünde koca birer adım olacak. Ardından kartopu misali yuvarlandıkça büyüyerek yaṣlıya, gence, erkeğe, kadına, köylüye, kentliye, isçiye, memura ve en önemlisi de yetiṣip gelen yeni nesile kocaman baṣarılar olarak aktarılacak. Yukarıda öngörülenlerden bir ikisini hemen bugün yaṣantımıza göre kesip biçip sahiplenmeye varmısınız? Böyle bir deneme giriṣimi için temiz su, hava ve toprağa kavuṣma düṣüncesi yeterli bir ödülmüdür? Eğer değilse harekete geçmek icin ne türden bir motif makuldür? Buz dağlarının görünür bir hızla eridiği, okyanusların sessiz ve derinden yükseldiği, felaketlerin ardı ardına ve dev boyutlarla geldiği, kanser ve diğer ürkütücü hastalıkların devasa ölçülere ulaṣtığı, kimi hayvan ve bitki soylarının hızla tükenmekte olduğu günümüzde kötü gidiṣatı tersine çevirmek için konulması gereken ödül ne olmalıdır?

İnaniyorum ki doğaya saygı ve bunun dolaylı yoldan getireceği kiṣisel maddi kazanç düṣüncesi de hesaba katılırsa halihazırda sahip olduğumuz düzeni altüst etmeksizin bir iki değiṣikliği, belki de fazlasını, yaṣantımıza uyumlu hale getirebilirz. Ayrıca inanıyorum ki bu yumuṣak huylu, iyi niyetli, hoṣgörülü, merhametli ve cömert yeryüzü bağıṣlamaya zaten hazırdır.

İnanıyorum..

Raleigh - North Carolina

© Temmuz 2006, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works